QRM, TPM - jak zwiększać efektywność przedsiębiorstwa

Jak współcześnie zwiększać efektywność przedsiębiorstwa zarówno w obszarach operacyjnych jak i rynkowych? Doświadczony zespół wdrożeniowców z firmy 4 Results podczas targów MEBLE POLSKA zaprezentuje nowe metody usprawnień oraz zainspiruje efektami wdrożeń z polskich przedsiębiorstw – Quick Response Manufacturing, Total Produictive Maintenace.

Jak współcześnie zwiększać efektywność przedsiębiorstwa zarówno w obszarach operacyjnych jak i rynkowych?

8.03.2018 - 13:30-15:30
pawilon 7, sala 1C

QUICK RESPONSE MANUFACTURING (QRM)

Metoda QRM to zmiana strategii, która koncentruje całą organizację (planowanie materiałowe, zaopatrzenie, zarządzanie łańcuchem dostaw, prace biurowe i rozwój nowych produktów) wokół jednego kluczowego nawyku, czyli konkurowania krótkim czasem realizacji. Pokażemy nie tylko, jak skrócić czas realizacji zleceń , lecz również, jak dzięki skracaniu czasów realizacji rozwijać wszechstronność ludzi, poprawiać jakość oraz obniżać koszty operacyjne firmy, zyskując dzięki temu większy udział w rynku . QRM jest strategią nastawioną na trwały wzrost biznesu. Firmy wdrażające QRM skracają czasy realizacji nawet, do 80%, co w efekcie nie przekłada się na większą sprzedaż i udział w rynku, ale również doświadczają znaczącej redukcji kosztów funkcjonowania firmy nawet o 10-15%. Lean Manufacturing to potężne narzędzie, ale ze względu na swoje dostosowanie do produkcji seryjnej bardzo trudne do wdrożenia w firmach produkujących krótkie serie oraz produkty projektowane i wytwarzane na zamówienie klientów.

Total Productive Maintenance (TPM) to całościowy program ciągłego rozwoju pracowników i organizacji oraz zmiany kultury zakładu produkcyjnego w celu wypracowania maksymalnej efektywności maszyn i urządzeń.

TPM zapewnia trwałe i pożądane wartości, kluczowe z perspektywy zarządu i właścicieli zakładu: maksymalną efektywność, najwyższy poziom bezpieczeństwa i optymalną zyskowność, dzięki czemu firma ma pełne możliwości budowania przewagi konkurencyjnej.

Filozofia programu TPM:

 • Total (Kompleksowe) – obejmuje całą organizację, poprzez angażowanie wszystkich jej pracowników
 • Productive (Produktywne) – kreuje kulturę wysokiej produktywności i efektywności
 • Maintenance (Utrzymanie i usprawnianie) – zapewnia pożądane rezultaty dzięki nieustannej optymalizacji obiektów technicznych.
 • Podejście Total Productive Maintenance adresowane jest przede wszystkim do firm wytwarzających produkty w systemie ciągłym, masowym, wielkoseryjnym, a także organizacji z dużym parkiem maszynowym.

O prowadzącym:

Michał Paradowski - PARTNER / WSPÓŁWŁAŚCICIEL 4 RESULTS

W 4 Results odpowiada za obszar usług doskonalenia sprzedaży i marketingu. Angażuje się na poziomie strategii, z czego wynikają konkretne zalecenia i działania dla wszystkich poziomów organizacji. Doskonaląc sprzedaż, pomaga Klientom sprawnie przejść przez proces zmiany
z zachowaniem możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i tak, by na koniec pojawiły się pożądane rezultaty biznesowe. Wdraża w firmach kulturę opartą na odpowiedzialności zespołów za kluczowy kierunek rozwoju firmy, stosując programy motywacyjne połączone z planem operacyjnym. Wypracowuje sposoby organizacji, ulepszania i rozwoju zespołów w obliczu równolegle wprowadzanych zmian organizacyjnych. Ponadto prowadzi sesje mentoringowe i coachingowe dla pracowników pełniących ważną rolę w rozwoju organizacji.

Przez ponad 10 lat pracował na stanowiskach menedżerskich w Mars Polska (Masterfoods). Odpowiadał za rozwój i zarządzanie zespołem oraz zarządzanie marką. Wdrożył wiele kampanii dla marki Snickers w Polsce i Europie Centralnej. Będąc w Zarządzie Rynkowym Mars Polska, wpływał na rozwój procesu zarządzania operacyjnego oraz na rozwój organizacji. Następnie jako Dyrektor Zarządzający (interim manager) w Varsovia Capital S.A. wdrażał nową strategię w jednej ze spółek grupy – Agro Alians, odbudowywał dział handlowy, wprowadzał program restrukturyzacji w obszarze finansów oraz kontaktów z klientami. Ukończył SGH, kierunki: Zarządzanie i Marketing, Finanse
i Bankowość; Tilburg University w Holandii: Strategic Management oraz Podyplomowe Studium Zarządzania Projektami. Jest sędzią Polish National Sales Awards.

Prowadził projekty doradcze /coachingowe /szkoleniowe m.in. dla: Biella, Black Red White, Bonduelle, Ellert, Erbud, Hochland, Iglotex, Indykpol, Kancelaria Ożóg Tomczykowski, Lafarge, Mars, Merck, Mokate, Pol-Foods, Storck, TBM Snacks, Trodat.

Informacja o organizatorze:

4 Results jest zespołem doświadczonych konsultantów i trenerów, który od 12 lat codziennie, z pasją poprawia wyniki klientów i zaangażowanie ich pracowników.

Łączą twarde elementy (wiedza, metody) z miękkimi (zachowania, motywacja) tak, aby zapewnić optymalny efekt wdrożeniowy, dbając przy tym o najważniejsze czyli zaangażowanie ludzi i zespołów.

Zrealizowali z sukcesem ponad 70 projektów wspierających różnej skali transformacje firm polskich oraz oddziałów firm zagranicznych. Ich klienci stają się lepszymi organizacjami zarówno od strony biznesowej, jak i samego miejsca pracy.

Pomogli ponad 200 liderom (prezesom, dyrektorom oraz kierownikom) pracować lepiej i osiągnąć ich cele biznesowe oraz osobiste.

4Results wspiera klientów w 4 strategicznych obszarach:

 • usprawnienie produkcji,
 • zwiększenie sprzedaży,
 • rozwój pracowników
 • doskonalenie procesów biznesoweych.

Główne korzyści ze współpracy z 4 Results:

 • zyskują Państwo partnera biznesowego, który niezależnie od etapu wdrażania zmian - myśli i wspiera całościowo w kategoriach strategicznych i operacyjnych, a także przekłada wizję na działania operacyjne, krok po kroku
 • otrzymają Państwo trwałe rozwiązania nastawione na osiąganie długoterminowych rezultatów
 • zespół ekspercki adekwatny do charakteru pożądanej i wdrażanej zmiany
 • skuteczny projekt – ponad 70 projektów zakończonych sukcesem.

Wstecz

Partnerzy Medialni

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact